Urnové pomníky

Čoraz častejšie sa začína používať tento typ pomníkov, vzhľadom na modernejší spôsob pochovávania - kremáciu. Urnový pomník pripomína menšiu verziu jednohrobu ale takisto môže byť oasadený zošikmenou epitafnou doskou. Pod urnovým pomníkom sa nachádza priestor kde je možné uložiť dve až štyri urny voľne alebo do plastových urnových schránok. Rozmer urnového pomníka je jeden meter krát jeden meter ale môže sa na cintorínoch líšiť.