Sekanie a pieskovanie písma

Realizujeme sekanie písma a textov do kameňa buď ručne alebo pieskovaním. Ďalej je tam možnosť ďalších úprav zlátením alebo striebrením. Na zlátenie používame 23,75 karátové plátkové zlato. Je možné si vybrať z mnohých druhov písma. Taktiež dosekávame a prezlacujeme dátumy a texty priamo na cintoríne.